Riešenie pre email marketing


Diagram softvérového riešenia pre email marketing


Diagram softvérového riešenia pre email marketing

(A) do (B) - SenderMatic odošle e-maily na e-mailové adresy uložené v zozname adries pripojenému k vašej e-mailovej kampani. Obsah e-mailovej správy musí obsahovať odkaz na odhlásenie (unsubscription), ktorý smeruje na adresu (URL) vašich web stránok pre odhlásenie.


Odhlásenie príjemcu kliknutím na link

Príklad obsahu emailovej správy obsahujúcej link pre odhlásenie (unsubscription).


(B) do (C) - Kliknutím na odkaz pre odhlásenie vaše webové stránky (alebo webová služba poskytovaná bezplatne firmou UtilStudio) odošle e-mailovú správu na adresu e-mailového účtu pre odhlásenie.

(C) - SenderMatic obdrží e-mail a následne bude email analyzovaný. Ak predmet e-mailovej správy obsahuje špeciálny slovo (sekvenciu znakov) pre odhlásenie (prihlásenie), potom SenderMatic odstráni e-mail príjemcu z vášho zoznamu emailových adries. Keď budete posielať e-mailovú kampaň nabudúce, príjemca už od vás nebude dostávať e-maily.

Podobný spôsob je pre prihlásenie sa príjemcu do zoznamu adries príjemcov pomocou vašich webových stránok.


Odhlásenie sa príjemcu použitím špeciálneho slova v subjekte emailu.


Nastavenie špeciálnych slov (sekvencie znakov) hľadaných v predmete e-mailovej správy pre odhlásenie (prihlásenie sa) príjemcov emailov v softvéri SenderMatic.


(D) - Každý z prijatých e-mailov bude analyzovaný, či predmet e-mailovej správy neobsahuje špeciálne slovo (sekvenciu znakov) pre odhlásenie (prihlásenie). Ak obsahuje, potom SenderMatic odstráni príjemcu e-mailu zo zoznamu emailových adries.

Pre viac informácií si pozrite: Ako SenderMatic pracuje? a príklady pre odhlásenie / prihlásenie s použitím emailu.