Ako SenderMatic pracuje?

Aké sú možnosti odhlásenia sa a prihlásenia sa príjemcov z alebo do zoznamov vašich emailových adries?

Ako odhlásiť príjemcu zo zoznamu emailov?

(A) - SenderMatic odošle email na emailové adresy zaradené do zoznamov adries priradených k vašej emailovej kampani. Odoslaná emailová správa musí umožňovať príjemcovi odhlásiť sa z vášho zoznamu emailových adries. K tomu vám SenderMatic poskytuje tri nasledovné možnosti:

(B1) - príjemca emailu odošle email na vami určenú emailovú adresu s tým, že subjekt emailu bude obsahovať určité (kľúčové) slovo. (Napr. "odhlasit".)

(B2) - príjemca emailu klikne na link pre odhlásenie a automaticky bude presmerovaný na webovú url adresu firmy UtilStudio, ktorá poskytuje svojim zákazníkom bezplatne službu pre odhlasovanie. Keď príjemca emailu potvrdí svoje odhlásenie, bezplatná stránka firmy UtilStudio odošle email na vami (v SenderMaticu) zadefinovanú emailovú adresu. S tým, že subjekt takéhoto emailu bude opäť obsahovať vami určené slovko alebo značku pre odhlásenie. (Napr. "odhlasit".)

(B3) - príjemca emailu klikne na link pre odhlásenie a automaticky bude presmerovaný na vaše web stránky, vytvorené generátorom web stránok obsiahnutým v programe SenderMatic. Keď príjemca emailu potvrdí svoje odhlásenie, vygenerovaná web stránka odošle email na vami (v SenderMaticu) zadefinovanú emailovú adresu. S tým, že subjekt takéhoto emailu bude opäť obsahovať vami určené slovko alebo značku pre odhlásenie. (Napr. "odhlasit".)

(C) - Emaily doručené na vami zvolené emailové adresy sú následne plne automaticky analyzované. Pokiaľ sa v subjekte prijatých emailov zistí prítomnosť kľúčových slov pre odhlásenie (Napr. "odhlasit") alebo prihlásenie (Napr. "prihlasit"), vykonajú sa automaticky zodpovedajúce úkony. Kľúčové slová a ich priradené úkony je možné zadefinovať v nastavení programu SenderMatic.

(D1) - Ak subjekt emailu obsahuje kľúčové slovo pre odhlásenie emailovej adresy príjemcu zo zoznamu emailových adries, emailová adresa bude automaticky zaradená do zoznamu odhlásených emailových adries.

(D2) - Ak subjekt emailu obsahuje kľúčové slovo pre prihlásenie príjemcu do zoznamu emailových adries, bude email automaticky ďalej spracovaný a adresné údaje príjemcu budú automaticky zaradená do zoznamu adries. Prihlásiť príjemcu do zoznamu adries cestou emailu je možné len s použitím vlastných web stránok vygenerovaných generátorom web stránok alebo emailom, pričom je dôležité dodržať určenú štruktúru emailu tak, aby program SenderMatic dokázal z obsahu emailu automaticky spracovať uložené adresné údaje.

(E1) - Emailové adresy emailov obsahujúcich v subjekte kĺúčové slovo pre odhlásenie sú automaticky zaradené do zoznamu odhlásených emailových adries.

(E2) - Emailové adresy emailov obsahujúcich v subjekte kĺúčové slovo pre prihlásenie sú automaticky zaradené do zoznamu emailových adries, prípadne i s ďalšími adresnými údajmi obsiahnutými v emaile.

(F) - Prijaté emaily sa automaticky analyzujú pred každým odosielaním emailovej kampane. Zoznam adries je tak pripravený pre odoslanie novej kampane.

Poznámka - SenderMatic robí viacero úkonov, ktoré kvôli zjednodušeniu v tomto diagrame nenájdete. Prijaté emaily sú analyzované podrobnejšie. Napr. tie, ktoré obsahujú správu o nedoručení (vrátené) sú evidované a pri opakovanom nedoručení vyradené zo zoznamov a pod. Okrem možnosti odhlásenia príjemcov linkom alebo emailom, SenderMatic umožňuje vkladať do hlavičky emailov "List-Unsubscribe".

Upozornenie - Pri detekovaní kľúčových slov sú ignorované veľké a malé písmená. (Slovko "odhlasit" = "OdHlaSit") Avšak nie sú ignorované diakritické znamienka. (Slovko "odhlasit" nerovná sa "odhlásiť") V prípade, že potrebujete ignorovať aj diakritické znamienka, je potrebné pridať do zoznamu kľučových slov tvary slova s diakritikou aj bez. (Prípadne v texte emailu upozorniť prijímateľov, že pri odhlásení prostredníctvom emailu je potrebné uvádzať slovo v subjekte s diakritikou alebo bez.)

Príklad - Príklad subjektu emailu pre prihlásenie príjemcu emailom:
Prihlasit [Email="priklad@mojemail.com"] [FirstName="Janko"] [LastName="Mrkvička"] [PhoneNumber="8908 708098"] [Company="Jankova firma"] [Street="Pod vodou"] [City="Mesto na zemi"] [Country="Slovensko"]
Kľúčové slovo je "Prihlasit". (bez diakritických znamienok.)

Pozrite si príklady ako odhlásiť / prihlásiť príjemcov zo zoznamu adries prostredníctvom emailovej správy?