Príklady Odhlásenia / Prihlásenia emailom

1. Príklad odhlásenia prijímateľa zo zoznamu príjemcov (zoznamu adries) s použitím subjektu emailovej správy.

Príklad obsahu subjektu emailovej správy:
Odhlasit [Email="priklad@mojemail.com"]

V tomto prípade je definovaným kľúčovým slovom slovko "Odhlasit".
Ak subjekt emailu neobsahuje políčko s emailovou adresou, tak bude zo zoznamu príjemcov odhlásená emailová adresa odosielateľa.

2. Príklad odhlásenia prijímateľa zo zoznamu príjemcov (zoznamu adries) s použitím subjektu emailovej správy.

Príklad obsahu subjektu emailovej správy:
Odhlasit

V tomto prípade je definovaným kľúčovým slovom slovko "Odhlasit" a subjekt emailu neobsahuje emailovú adresu.
Emailová adresa odosielateľa emailu bude odhlásená zo zoznamu príjemcov (Zoznamu adries).

3. Príklad prihlásenia prijímateľa do zoznamu príjemcov (zoznamu adries) s použitím subjektu emailovej správy.

(Odporúčané riešenie)

Príklad obsahu subjektu emailovej správy:
Prihlasit [Email="priklad@mojemail.com"] [FirstName="Janko"] [LastName="Mrkvička"] [PhoneNumber="8908 708098"] [Company="Jankova firma"] [Street="Pod vodou"] [City="Nejaké mesto"] [Country="Slovensko"]

V tomto prípade je definovaným kľúčovým slovom slovko "Prihlasit".

4. Príklad prihlásenia prijímateľa do zoznamu príjemcov (zoznamu adries) s použitím tela emailovej správy.

(Neodporúčané)

Príklad obsahu subjektu emailovej správy:
Prihlasit [#]

Príklad obsahu tela emailovej správy:
[Email="priklad@mojemail.com"]
[FirstName="Janko"]
[LastName="Mrkvička"]
[PhoneNumber="8908 708098"]
[Company="Jankova firma"]
[Street="Pod vodou"]
[City="Nejaké mesto"]
[Country="Slovensko"]

V tomto prípade je definovaným kľúčovým slovom slovko "Prihlasit". Postupnosť znakov [#] v subjekte emailu hovorí o tom, že bude analyzované aj telo emailovej správy. (Omnoho pomalšie riešenie.)