Štruktúra údajov automatického importu

Popis štruktúry importovaných údajov pre automatický import.

Zoznam políčok

AddressId - povinné políčko - Email alebo GUID adresy.
Word - povinné políčko - Špeciálne slovo pre prihlásenie alebo odhlásenie zo zoznamu príjemcov (zoznamu adries).
RecordId - nepovinné políčko - Jednoznačný identifikátor záznamu, zamedzujúci opakovanému spracovaniu záznamu pri opakovanom importe údajov.
Data - nepovinné políčko - Údaje o adrese pre automatizované prihlásenie príjemcu do zoznamu príjemcov.
Date - nepovinné políčko - Dátum a čas odhlásenia (prihlásenia).

Popis políčok

AddressId - povinné políčko - Email alebo GUID adresy. GUID adresy je jednoznačný identifikátor adresy uvedený u každej adresy v zozname adries. Políčko "AddressId" môže obsahovať buď email adresy alebo GUID adresy pre jednoznačné určenie odhlasovanej adresy. Pre prihlasované adresy môže obsahovať len emailovú adresu.

Word - povinné políčko - Špeciálne slovo pre prihlásenie alebo odhlásenie zo zoznamu príjemcov (zoznamu adries). Na základe tohto slovíčka bude adresa zo zoznamu buď odhlásená (slovko pre odhlásenie) alebo prihlásená (slovko pre prihlásenie). Slovká je potrebné uviesť do zoznamu slov pre prihlasovanie alebo odhlasovanie.

RecordId - nepovinné políčko - Jednoznačný identifikátor záznamu, zamedzujúci opakovanému spracovaniu záznamu pri opakovanom importe údajov. Identifikátor je vhodné používať pri opakovaných importoch rovnakého súboru. Ak už bol záznam s takýmto identifikátorom spracovaný, tak bude pri opakovanom importe ignorovaný. Identifikátory záznamov (riadkov) sa nesmú opakovať.

Data - nepovinné políčko - Údaje o adrese pre automatizované prihlásenie príjemcu do zoznamu príjemcov.

Políčko data môže obsahovať nasledovné údaje
[FIRSTNAME="hodnota"] (meno)
[MIDDLENAME="hodnota"] (rodné meno)
[LASTNAME="hodnota"] (priezvisko)
[TITLE="hodnota"] (titul)
[DATEOFBIRTH="hodnota"] (dátum narodenia vo formáte yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
[OCCUPATION="hodnota"] (povolanie)
[COMPANY="hodnota"] (firma)
[PHONENUMBER="hodnota"] (telefónne číslo)
[FAXNUMBER="hodnota"] (číslo faxu)
[MOBILENUMBER="hodnota"] (mobil)
[STREET="hodnota"] (ulica)
[CITY="hodnota"] (mesto)
[POSTALCODE="hodnota"] (psč)
[STATE="hodnota"] (štát v USA napr.)
[COUNTRY="hodnota"] (krajina)
[COUNTRYCODE="hodnota"] (kód krajiny)
[TEXT1="hodnota"]
[TEXT2="hodnota"]
[TEXT3="hodnota"]
[BARCODE="hodnota"] (čiarový kód)
[GENDER="hodnota"] (pohlavie)
[SALUTATION="hodnota"] (oslovenie)

UPOZORNENIE: Pri importe z XML súboru musia byť úvodzovky nahradené textom ".

Date - nepovinné políčko - Dátum a čas odhlásenia (prihlásenia) vo formáte yyyy-MM-dd HH:mm:ss.

Príklady

Ukážka automaticky importovaných údajov uložených v XML súbore:Ukážka automaticky importovaných údajov uložených v CSV súbore: