Ako sa vyhnúť označeniu emailu za spam?

Ak sa chcete vyhnúť označeniu vášho emailu za spam, snažte sa dodržiavať nasledovné zásady

Skontrolujte obsah vášho emailu

Pred odoslaním vašej emailovej kampane odporúčame skontrolovať obsah vášho emailu. Veľa antispamových filtrov môže označiť váš email za spam, ak je jeho obsah podobný obsahu emailov zasielaných spamermi. Niektoré antispamové filtre napríklad vyžadujú, aby hromadne posielané emaily obsahovali súčasne HTML časť (HTML text) aj textovú časť (plain text).

Skontrolujte, či váš email obsahuje link pre odhlásenie

Než začnete s hromadným rozosielaním emailov, odporúčame skontrolovať obsah vašej e-mailovej správy, či telo správy obsahuje odkaz, ktorý umožňuje príjemcovi odhlásenie zo zoznamu adries.

Odošlite e-maily na testovaciu e-mailovú adresu a skontrolujte obsah

Pred začatím rozosielania, odporúčame odoslať niekoľko emailov, vašej emailovej kampane, na testovaciu emailovú adresu. Máte tak možnosť skontrolovať finálnu verziu vášho emailu pred jeho "ostrým" rozoslaním. Skontrolujte, či zdrojový kód e-mailovej správy obsahuje "List-Unsubscribe" v hlavičke správy. Ak nie, skontrolujte, či je zodpovedajúce políčko zaškrtnuté v nastavení pre odchádzajúce emaily programu SenderMatic. SenderMatic vám umožňuje vložiť záznam "List-Unsubscribe", v nastavením hlavičky e-mailov, aj manuálne.

Skontrolujte nastavenie domény, z ktorej odosielate emaily

Pred začatím rozosielania odporúčame skontrolovať nastavenie DNS záznamov odosielacej domény, použitej pre odosielanie hromadných emailov. Odosielacia doména by mala obsahovať korektný SPF záznam alebo by mali byť odchádzajúce emaily digitálne podpísané podpisom DKIM.

Prečítajte si, ako


Prečítajte si, prosím, Pokyny pre hromadných odosielateľov, od spoločnosti Google, pre viac informácií.