Ako nastaviť emailové konto (SMTP)?

Ak spojenie nepracuje

SMTP server vás neautorizoval


Niektoré servre vyžadujú pre pripojenie prihlasovacie meno, iné používajú emailovú adresu ako prihlasovacie meno. Overte si, či ste zadali prihlasovacie meno a heslo v správnom tvare.Pripojenie, na niektoré emailové servre (napr. Gmail), vyžaduje autorizáciu


Niektoré SMTP servre vyžadujú pred odoslaním prvého emailu autorizáciu:

  • zo strany užívateľa (napríklad Gmail) - gmail vám pošle email s postupom, ako autorizovať externé zariadenie

  • zo strany poskytovateľa (napríklad turboSMTP), kedy vašu registráciu musí prv autorizovať zamestnanec firmy a až potom môžete začať odosielať emaily.Pripojenie na váš SMTP server vyžaduje SSL


Pre verzie 3.1 a vyššie môžete tieto odporúčania ignorovať. Verzie 3.1 a vyššie podporujú oba štandardy SSL.

Pre SSL pripojenie sú štandardizované dve normy tzv. Implicitné pripojenie a Explicitné pripojenie. SenderMatic používa tzv. Explicitné SSL pripojenie (Nazývané aj STARTTLS). Jednou z príčin, prečo sa vám nedarí odoslať emaily môže byť, že váš SMTP server vyžaduje tzv. Implicitné SSL pripojenie (Nazývané aj ako SSL/TLS). V takomto prípade skúste kontaktovať administrátora SMTP servera a opýtajte sa ho, či váš SMTP server používa explicitné SSL pripojenie a ak áno, aké je správne nastavenie pre váš SMTP server. Veľa servrov používa obe normy ale na rôznych portoch. Štandardne sa používa port 587 pre Explicitné SSL pripojenie a port 437 pre implicitné SSL pripojenie. (Napríklad Gmail od Google a Yahoo) Ďalšie možné riešenie je použiť port, ktorý nevyžaduje SSL pripojenie. (Štandardne port 25.) Ak neviete presne, aké nastavenie máte použiť pre pripojenie na váš emailový (SMTP) server, kontaktujte prosím správcu (administrátora) vášho emailového servera.