Bezplatná licencia pre školy

Bezplatná licencia na použitie softvéru SenderMatic emailer na rozosielanie hromadných emailov v neobmedzenom počte pre školy, počas trvania epidémie koronavírusu SARS-CoV-2.


SenderMatic emailer

Zdieľať na facebooku:      

Podmienky licencie

Ak ste škola alebo školské zariadenie, školský klub, a pod. môžete získať licenciu pre používanie nášho softvéru SenderMatic emailer v edícii Enterprise bezplatne, na obdobie trvania pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. (Teda na obdobie uzavretia škôl a školských zariadení.)

Sofvér umožňuje členiť zoznam adries na skupiny (napríklad triedy) a pri rozosielaní emailov skupiny spájať do väčších celkov. Napríklad ročníkov, prvý a druhý stupeň, rodičov a pod.

Môžete nás požiadať o udelenie bezplatnej licencie na používanie softvéru SenderMatic emailer vašim školským zariadením. Do žiadosti, prosím, uveďte kontakté údaje riaditeľa školy (Meno, pracový email, telefón) ako aj fakturačné údaje školy potrebné ku udeleniu bezplatnej licencie. Licenciu je možné udeliť len školskému zariadeniu, nie jednotlivým zamestnancom. Každé schválené školské zariadenie dostane od nás licenciu na 10 PC, v opodstatnených prípadoch je možné licenciu, na požiadanie, rozšíriť.

Bezplatnú licenciu, za rovnakých podmienok, môže od nás získať aj nezisková organizácia, ktorej činnosťou je zmiernenie vplyvu pandémie na občanov.

Ostatným subjektom ponúkame zľavu.

Požiadavky

Čo od vás potrebujeme k nášmu posúdeniu:

  • Fakturačnú a emailovú adresu vašej organizácie
  • Adresu web stránok vašej školy pre overenie kontaktných údajov.
  • Uveďte, prosím, jednou vetou o akú školu ide, ako aj rozsah ročníkov. (Základná 1-4, 1-9, stredná, gymnázium, súkromná a pod.)

Požadované informácie uveďte prosím do poznámky.

Na odoslanie vašej žiadosti o udelenie bezplatnej licencie použite prosím náš objednávkový formulár.

Obmedzenia

UPOZORNENIE: Z kapacitných dóvodov prosíme všetkých, aby sa na technickú podporu obracal vždy len jeden technicky zdatný zamestnanec za školské zariadenie, ktorý potom pomôže ostatným zamestnancom zariadenia.

Licencia, ktorú vám poskytneme, vám dáva funkčnosť Enterprise edície softvéru SenderMatic emailer.

Licencia je udeľovaná na dobu určitú a to do 31.8.2020.

Licencia nie je nárokovateľná. Spoločnosť UtilStudio, s.r.o. si vyhradzuje právo na udelenie alebo neudelenie bezplatnej licencie pre vaše zariadenie. Spoločnosť UtilStudio, s.r.o. si vyhradzuje právo na odňatie udelenej licencie bez udania dôvodu.