Bezplatná licencia pre neziskové mimovládne organizácie

Bezplatná licencia na použitie email marketingového softvéru SenderMatic pre neziskové mimovládne organizácie


Prosím, zdieľajte našu ponuku      
           Share on Google+      

Podmienky licencie

Ak ste nezisková mimovládna organizácia z oblasti ochrany životného prostredia môžete získať licenciu pre používanie nášho softvéru SenderMatic v edícii Enterprise bezplatne.

Licencia nie je nárokovateľná. Iba spoločnosť UtilStudio, s.r.o. má právo rozhodnutia o udelení bezplatnej licencie pre vašu organizáciu. Ak ste nezisková mimovládna organizácia, môžete nás požiadať o udelenie bezplatnej licencie na používanie softvéru SenderMatic.

Požiadavky

Čo od vás potrebujeme k nášmu rozhodovaniu:

  • Poštovú a emailovú adresu vašej organizácie
  • Adresu vašich web stránok
  • Uveďte, prosím, maximálne v troch krokoch hlavné oblasti vášho zamerania.
  • Poskytnite nám link na web stránku alebo kópiu oficiálneho dokumentu, v ktorom sú detailne popísané oblasti vášho zamerania v slovenskom alebo anglickom jazyku. Prípadne iný zdroj, pomocou ktorého je možné overiť vaše zameranie.
  • O ktorú Enterprise edíciu máte záujem SenderMatic - Enterprise alebo SenderMatic emailer - Enterprise

Na odoslanie vašej žiadosti o udelenie bezplatnej licencie použite prosím náš kontaktný formulár.

Preferujeme neziskové mimovládne organizácie z oblasti ochrany životného prostredia. Ale ak ste nezisková mimovládna organizácia s hlavnou oblasťou pósobenia v inej oblasti, môžete nás požiadať o udelenie špeciálnej zľavy.

Obmedzenia

Licencia, ktorú vám poskytneme, vám dáva funkčnosť Enterprise edície softvéru SenderMatic s jediným obmedzením. Každý odoslaný email bude ukončený krátkym reklamným textom, podobne ako je tomu u skúšobnej (trial alebo free) verzie programu SenderMatic.

Licencia je udeľovaná na dobu neurčitú. Spoločnosť UtilStudio, s.r.o. si však vyhradzuje právo na odňatie udelenej licencie bez udania dôvodu.